Project omschrijving

Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal: een interdisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke impact van meidenvoetbal in Nederland 

cropped-ek_selectie_2013_groot1.jpg

Meidenvoetbal is de snelst groeiende sport ter wereld, óók in Nederland. Maar wat betekent deze ontwikkeling sociaal

gezien? Hoe draagt deze bij aan de gelijkschakeling van mannen en vrouwen

en de sociale integratie van allochtone meisjes, en welke rol spelen de (nieuwe) media hierin? Daarvan weten we nog erg weinig. Om deze lacunes op te vullen, stellen ex-profvoetbalster en filosoof Dr. Martine Prange en cultureel antropoloog Dr. Martijn Oosterbaan, gesteund door de Johan Cruyff Foundation en Triple Double Sportmarketing, een driejarig, omvattend onderzoek voor naar

1. de geschiedenis en huidige professionalisering,

2. de voetbalbeleving van allochtone meisjes tussen etniciteit en religie en

3. de media-representatie van meidenvoetbal in Nederland

via een interdisciplinaire studie, die methoden uit de filosofie, culturele antropologie, sportsociologie en mediastudies integreert. Kwalitatief onderzoek (interviews met voetbalmeiden op straat, toernooien en clubs) wordt ondersteund door kwantitatief onderzoek, media-analyse en filosofische theorievorming; theorievorming wordt gevoed door de interviewresulaten. Het past daarbij niet het geijkte ‘genderperspectief’ toe, maar de nieuwe ‘capabilities & human development’ benadering, die uitgaat van de talenten en kwaliteiten van vrouwen zonder deze onmiddellijk met mannen te vergelijken. Onze centrale onderzoeksvraag is ‘wat is de maatschappelijke impact van vrouwenvoetbal in Nederland?’

Dit onderzoek is pioniersonderzoek dat nieuwe kennis oplevert over de betekenis van sport voor de talentontwikkeling en sociale integratie van (allochtone) meiden en een omvattend beeld geeft van de status en toekomst van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Hiermee genereren we fundamentele en praktische kennis, die het beleid van nationale en internationale voetbal- en sportbonden (Johan Cruyff Foundation, BeNeLeague, KNVB, KBVB, UEFA, NOC*NSF) aanstuurt en de internationale voetbal- en sociale sportstudies van onderop vernieuwt.

Centrale begrippen: Meiden- en vrouwenvoetbal; Capacity-building; ‘Creatief Conflict’; ‘Levensstijl’; Capabilities/Human Development Approach

Hoofdaanvrager: Dr. Martine Prange, ex-profvoetbalster (België, Turkije) en filosoof, Universiteit Leiden, Instituut voor Filosofie, Faculteit Geesteswetenschappen.

Co-aanvrager: Dr. Martijn Oosterbaan, cultureel antropoloog, Universiteit Utrecht, Afdeling Culturele

Antropologie, Faculteit Sociale Wetenschappen.

Onderzoekstermijn: 1 september 2013 – 31 augustus 2016

 

Utrecht Logo

Logo Leiden

 

nwo1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie